เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ เกิดขึ้นได้อย่างไร

สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ บทนำ วันที่ 6 ตุลาคม 2519 นั้นเป็น … อ่านเพิ่มเติม เหตุการณ์ 6 ตุลาฯ เกิดขึ้นได้อย่างไร