บทสรุป ความใฝ่ฝันถึงสังคมใหม่ไม่ใช่ความผิด

จากที่กล่าวมา เราจะเห็นได้ว่า เหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เ … อ่านเพิ่มเติม บทสรุป ความใฝ่ฝันถึงสังคมใหม่ไม่ใช่ความผิด