ลำดับเหตุการณ์กรณี 6 ตุลาคม 2519

มิถุนายน 2519 สุธรรม แสงประทุม ได้รับเลือกตั้งเป็นเลขาธ … อ่านเพิ่มเติม ลำดับเหตุการณ์กรณี 6 ตุลาคม 2519