Documentation of Oct 6

โครงการ “บันทึก 6 ตุลา”

โครงการ “บันทึก 6 ตุลา” (Documentation of Oct 6) www.doct6.com
โครงการ “บันทึก 6 ตุลา” (Documentation of Oct 6) www.doct6.com

คืออะไร… โครงการ “บันทึก 6 ตุลา” (Documentation of Oct 6) www.doct6.com

แม้จะผ่านไป 40 ปีแล้ว และแม้ว่าในระยะ 20 ปีที่ผ่านมาจะมีการกล่าวถึงเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 มากขึ้น แต่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ 6 ตุลายังมีอยู่อย่างจำกัด 6 ตุลายังคงเป็นเรื่อง “ละเอียดอ่อน” ต่อบุคคล สถาบันและอำนาจต่างๆ ของสังคมไทย รัฐจึงพยายามจำกัดความรู้ความเข้าใจ และต้องการให้สังคมไทยลืมเหตุการณ์ 6 ตุลาไปเสีย สาธารณชนจึงรับรู้แต่เพียงว่า 6 ตุลาเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงและไม่ควรให้เกิดขึ้นอีก อีกทั้งมักถามกันว่าเราเรียนรู้บทเรียนจาก 6 ตุลาหรือยัง กระนั้น ความเข้าใจเกี่ยวกับ 6 ตุลาก็มีอยู่อย่างจำกัด

เราคงเรียนรู้อะไรไม่ได้มาก เพราะจนถึงวันนี้ ข้อมูลพื้นฐานก็ยังสับสนอยู่ เช่น มีผู้เสียชีวิตกี่คน คนที่ระบุชื่อไม่ได้ก็ยังคงเป็นปริศนาอยู่เช่นเดิม เกิดอะไรขึ้นบ้างในเช้าวันนั้น มีผู้ถูกแขวนคอกี่คน พวกเขาเป็นใครชื่ออะไร หนังสือพิมพ์แต่ละฉบับรายงานอะไรบ้าง ยังไม่มีความพยายามรวบรวมข้อมูลรูปภาพถ่ายและคลิปวีดีโอที่กระจัดกระจายอยู่ตามแหล่งต่าง ๆ ผู้คนเผยแพร่ข้อมูลตัวเลขสับสนบ่อยครั้ง เพราะเขาไม่ทราบว่าจะค้นคว้าหาข้อมูลที่เชื่อถือได้ที่ไหนบ้าง ไม่ต้องกล่าวถึงเรื่องที่ละเอียดอ่อนทางการเมืองมากกว่านี้ เช่น หน่วยงานใดบ้างที่เข้าร่วมปฏิบัติการ ใครสั่ง กลุ่มฝ่ายขวาอื่น ๆ ที่ผู้คนส่วนมากไม่รู้จัก มีกลุ่มอะไรบ้าง เครือข่ายฝ่ายขวาที่มีส่วนร่วมปฏิบัติการจากระดับล่างจนถึงระดับบนเป็นอย่างไร ฯลฯ

ในระยะไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมา แหล่งข้อมูล (Archives) ได้กลายเป็นหนึ่งในมาตรการสำคัญที่หลายประเทศให้ความสำคัญและพัฒนาขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับความพยายามของรัฐที่จะกลบกลืนโศกนาฏกรรมที่รัฐก่อขึ้นและเพื่อคืนความยุติธรรมให้กับเหยื่อ จึงมีการสร้างแหล่งข้อมูลทั้งที่เป็นสถานที่และแหล่งข้อมูลออนไลน์ขึ้นมากมายเพื่อจุดประสงค์นี้

โครงการ “บันทึก 6 ตุลา” (Documentation of Oct 6) www.doct6.com คือแหล่งข้อมูลออนไลน์ (Online archives) ที่มุ่งเก็บรวบรวมรักษาและจัดระบบข้อมูลที่ยังกระจัดกระจายในที่ต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวกมากยิ่งขึ้น เพื่อต่ออายุความสนใจและการค้นคว้าเกี่ยวกับ 6 ตุลาให้ไปอีกไกลในอนาคต และเพื่อต่อสู้กับความพยายามทำให้สังคมลืม 6 ตุลา

พูดคุยผ่านสื่อ …กับโครงการบันทึก 6 ตุลา

Sanook News: รู้จัก “บันทึก 6 ตุลา” หอจดหมายเหตุออนไลน์บรรจุบาดแผลในประวัติศาสตร์ไทย

ยังมีเรื่องอื่นๆ เกี่ยวกับ 6 ตุลา ที่ยังไม่ได้ถูกพูดถึง และเราสามารถพูดถึงได้ โดยเฉพาะการพูดโดยมีเป้าหมายเพื่อให้คนในสังคมตระหนักได้ว่าเราให้คุณค่าของชีวิตเพื่อนร่วมสังคมน้อยเกินไป

A Day Magazine: กว่าจะเป็น ‘doct6’ เว็บไซต์รวบรวมข้อมูลการเมืองเดือนตุลาฯ และหนุ่มสาวผู้ถูกลืม

เราอยากทำให้คนในสังคมเรียนรู้สิ่งนี้ ถ้าคุณไม่อยากให้รัฐใช้ความรุนแรงอีก ต้องเริ่มทำให้คนวิพากษ์การใช้อำนาจของรัฐ ระมัดระวังการใช้อำนาจของรัฐ ระมัดระวังการเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเกลียดชังของคนในสังคม

มีคนถามเยอะว่าไม่กลัวหรอ เราคิดว่าสิ่งที่เราทำ เราพูดถึงข้อเท็จจริง คือถ้าเราเน้นการนำเสนอข้อมูลมากกว่า ด้านนึงเราต้องระวัง เพราะเรากำลังทำงานกับเรื่องที่ละเอียดอ่อนและอ่อนไหวต่อสังคมมาก แต่ถ้าเรามุ่งไปที่การนำเสนอข้อเท็จจริง เรายังมีพื้นที่ที่พอจะทำได้ ตอนนี้คนในสังคมไทยกลัวกันมากเกินไปในบางครั้ง เรามองว่า หากกลัวมากๆ แล้วในที่สุดไม่ทำอะไรกันเลย สุดท้ายคนที่สูญเสียที่สุดก็คือสังคม