Documentation of Oct 6

หลักฐาน

หนังสือพิมพ์

หนังสือพิมพ์คือเอกสารชั้นต้นที่สำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 เพราะหนังสือพิมพ์ไม่เพียงแต่บันทึกเหตุการณ์เท่านั้น แต่ยังบันทึกอารมร์แห่งยุคสมัยไว้ด้วย และมากไปกว่านั้นหนังสือพิมพ์บางฉบับยังเป็นผู้กระทำการนำไปสู่ความรุนแรงด้วย โครงการฯ จะนำหนังสือพิมพ์ทุกฉบับในประเทศไทยในช่วงเดือนกันยายน-ตุลาคม 2519 มาเผยแพร่ เพื่อบันทึกว่าครั้งหนึ่งสังคมไทยเคย "ลงแดง"  มาแล้ว

ภาพถ่าย