Documentation of Oct 6

เหยื่อความรุนแรง

เหยื่อความรุนแรงเป็นพื้นที่สำหรับรวบรวมประวัติของนักศึกษาและประชาชนจำนวน 40 รายที่เสียชีวิตจากการฆาตกรรมหมู่เมื่อวันที่ 6 ตุลา ด้วยความตระหนักว่าตลอดเวลากว่า 40 ปีที่มีการจัดงานรำลึก 6 ตุลา เรารู้จักเกี่ยวกับเหยื่อน้อยมาก พวกเขามักถูกจดจำในฐานะตัวเลขความตายเท่านั้น ขณะที่เรื่องราวและอุดมการณ์ของพวกเขา ตลอดจนผลกระทบต่อครอบครัวกลับถูกละเลย หรือมักถูกมองว่าเป็นเรื่องส่วนตัว ไม่ใช่ความสูญเสียของสังคม วิธีการสังหารที่โหดเหี้ยมผิดมนุษย์ในเช้าวันที่ 6 ตุลาคือการแสดงการเหยียบย่ำศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของพวกเขา การทำความรู้จักตัวตนของเหยื่อก็คือการแสดงความเคารพต่อความเป็นมนุษย์ของพวกเขา ทั้งนี้ ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2559 จนถึงมีนาคม 2561  โครงการ บันทึก 6 ตุลาสามารถติดต่อครอบครัวของผู้เสียชีวิตได้ 19 ราย ในจำนวนนี้ มีครอบครัวที่ยังไม่สะดวกให้สัมภาษณ์  6 ครอบครัว  ติดต่อเพื่อนของผู้เสียชีวิต 3 ราย ติดต่อไม่ได้ 17 ราย  ซึ่งผู้อ่านจะเห็นได้ว่าเราไม่มีรายละเอียดของผู้เสียชีวิตหลายคน นอกจากนี้ โครงการสามารถติดต่อครอบครัวของพนักงานการไฟฟ้า 2 คน (ชุมพร ทุมไมย และวิชัย เกษศรีพงศ์ษา)

ผู้อ่านท่านใดที่รู้จักผู้เสียชีวิตและยินดีให้ข้อมูลกับทางโครงการ สามารถติดต่อกับเราที่ [email protected] หรือฝากข้อความไว้ที่เฟซบุ๊คของ บันทึก 6 ตุลา และท่านที่สนใจเรื่องการจัดทำรายชื่อเหยื่อความรุนแรงของโครงการบันทึก 6 ตุลา สามารถติดตามอ่านได้ที่: จำนวนและรายชื่อผู้เสียชีวิต 6 ตุลา เราควรรวมหรือไม่รวมใครบ้าง

รายชื่อเหยื่อความรุนแรงที่มีข้อมูลพร้อมให้สืบค้น สามารถคลิกที่ชื่อเพื่อเข้าชมข้อมูลได้ทันที:

รายชื่อเหยื่อความรุนแรงที่อยู่ระหว่างการเรียบเรียงข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ซึ่ง Doct6 จะทำการอัพโหลดข้อมูลขึ้นเว็บไซต์ในลำดับต่อไป:

 • มนู วิทยาภรณ์
 • สัมพันธ์ เจริญสุข
 • สุวิทย์ ทองประหลาด
 • วีระพล โอภาสวิไล
 • สุพจน์ พันธุ์กาฬสินธุ์
 • ภรณี จุลละครินทร์
 • วัชรี เพชรสุ่น
 • ชัยพร อมรโรจนาวงศ์
 • สงวนพันธุ์ ซุ่นเซ้ง
 • สมชาย ปิยะสกุลศักดิ์
 • วิสุทธิ์ พงษ์พานิช
 • ศิริพงษ์ มัณตะเสถียร
 • วสันต์ บุญรักษ์
 • ชายไทยไม่ทราบชื่อ ถูกสะเก็ดระเบิดที่ศรีษะ
 • ชายไทยไม่ทราบชื่อ ถูกกระสุนปืนเข้าช่องปอด
 • ชายไทยไม่ทราบชื่อ ถูกกระสุนปืน
 • ศพถูกเผาไม่ทราบชื่อที่ 1
 • ศพถูกเผาไม่ทราบชื่อที่ 2
 • ศพถูกเผาไม่ทราบชื่อที่ 3
 • ศพถูกเผาไม่ทราบชื่อที่ 4

(ข้อมูล ณ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561)