Documentation of Oct 6

บันทึก 6 ตุลา: พลิกแผ่นดินตามหาลูก โดย จินดา ทองสินธุ์

หน้า 47 – 72  ในหนังสือ “เราไม่ลืมจารุพงษ์” เป็นหนังสือที่พิมพ์ขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในโครงการรำลึกครบรอบ 20 ปีของเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519

Jindas-memoir-in-เราไม่ลืมจารุพงษ์