Documentation of Oct 6

บุนนาค สมัครสมาน

ขณะเสียชีวิต บุนนาคอายุ 22 ปี (แต่รายงานชันสูตรพลิกศพระบุว่าอายุ 18 ปี) เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง เสียชีวิตจากการถูกยิงที่ศรีษะ สมองถูกทำลาย

ผู้เล่า พี่ชาย (ลูกพี่ลูกน้อง-ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อ)

บุนนาคอายุประมาณ 22 ปี เป็นชาวจังหวัดสุรินทร์ ครอบครัวมีอาชีพทำนา บุนนาคเป็นลูกคนเดียวของครอบครัว เขามีโอกาสเรียนหนังสือสูงที่สุดในหมู่ญาติ เมื่อครอบครัวทราบว่าบุนนาคเสียชีวิต พ่อและพี่ชาย (ลูกพี่ลูกน้อง) เดินทางมารับศพที่กรุงเทพ ทางครอบครัว โดยเฉพาะแม่ใช้เวลานานนับสิบปีในการทำใจยอมรับการสูญเสียครั้งนี้ ปัจจุบันครอบครัวยังคงทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้บุนนาคเป็นประจำทุกปี

สถานที่สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

วันที่สัมภาษณ์ วันที่ 6 กันยายน และวันที่ 7 ตุลาคม2560