Documentation of Oct 6

สุรสิทธิ์ สุภาภา

สุรสิทธิ์ หรือ อู๊ด เป็นชาวอำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช ขณะเสียชีวิตอายุ 24 ปี เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล รายงานชันสูตรพลิกศพระบุว่าเขาถูกยิง กระสุนทะลุหัวใจ เลือดตกใน เสียชีวิตในทันที

ผู้เล่า น้าชาย (ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อ)

จบเรียนจบชั้นมัธยมจากโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช และเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยมหิดลในปี 2517 สุรสิทธิ์อาศัยอยู่กับน้าชายในย่านบางลำพู เนื่องจากทั้งสองคนอายุห่างกันไม่มาก จึงสนิทกันเหมือนเพื่อนมากกว่าน้า-หลาน น้าชายเล่าว่าสุรสิทธิ์ “เป็นคนเงียบๆ เรียบร้อย ช่างคิดและใจเย็น เรียนดี เป็นที่รักของครอบครัวและเพื่อนๆ”    ปัจจุบัน แม่ของสุรสิทธิ์ยังมีชีวิต และทำบุญให้เขาเสมอ

สถานที่สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์

วันที่สัมภาษณ์ 20 กันยายน 2560