Documentation of Oct 6

ภาพแขวนคอ 6 ตุลา

Bangkok Post กับภาพ 6 ตุลา

BKK Post ชี้แจงเรื่องรูป 6 ตุลา สองครั้ง

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

BKK Post Oct 5 controversial pic

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

 

ปชป. ชี้แจ้งกรณีภาพแขวนคอ

ปชป ชี้แจงเรื่องภาพแขวนคอ 6 ตุลา

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด