Documentation of Oct 6

ภาพที่ได้รับมาใหม่เมื่อ 3 ม.ค. 2563

ภาพถ่ายจาก “คุณอ๊อด” (ไม่ต้องการเปิดเผยชื่อจริง) ซึ่งในปี 2519 เป็นนักเรียนช่างกลปี 2 จำนวน 24 ภาพ เป็นภาพที่มีอยูบน Doct6.com แล้ว แต่ภาพชุดนี้ชัดกว่า ในจำนวนนี้มีภาพปรีชา แซ่เอีย (เฮีย) 12 ภาพ ภาพจารุพงษ์ ทองสินธุ์ 1 ภาพ (นอนคู่กับร่างของชายคนหนึ่ง) และภาพวัชรี เพชรสุ่น 1 ภาพ ภาพชุดนี้ถ่ายโดยเจ้าหน้าที่รัฐคนหนึ่งในรุ่นพ่อของคุณอ๊อด และไม่สามารถติดต่อได้อีกแล้ว ภาพที่ได้รับนี้เป็นสำเนา ไม่ใช่ต้นฉบับ และเขาเคยส่งให้คนอื่นไปก่อนหน้านี้นานแล้ว

ความน่าสนใจของภาพชุดนี้คือ ภาพวัชรีเป็นภาพที่ชัดที่สุดเท่าที่เคยเห็นมา และด้านบนภาพเห็นมือข้างหนึ่งแบหงายอยู่บนสนามหญ้า  ซึ่งน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่เสียชีวิตในสนามฟุตบอล ก่อนหน้านี้โครงการ “บันทึก 6 ตุลา” ได้แสดงภาพที่วัชรีเสียชีวิตบนเปลหามอยู่กลางสนามฟุตบอลของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในสภาพที่มีเสื้อผ้าห่อหุ้มร่างกายปกติ  แต่เราไม่รู้ว่าเธอถูกทำอนาจารที่ไหน (ดู https://doct6.com/archives/13421) ขณะที่ภาพในชุดนี้เป็นภาพที่มีคนนำผ้ามาคลุมร่างของเธอ ซึ่งน่าจะเป็นหลังจากเธอถูกทำอนาจารแล้ว น่าจะเป็นไปได้ว่าการกระทำอนาจารเกิดขึ้นในสนามฟุตบอลที่มีร่างไร้ชีวิตของคนอื่น ๆ วางเรียงรายอยู่ใกล้ ๆ กัน