Documentation of Oct 6

เติมสีให้ภาพถ่าย 6 ตุลา

ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ผู้ใช้ Facebook ในชื่อ “Yukontorn Kaewprang” หรือคุณยุคนธร แก้วปราง ได้เผยแพร่ภาพบันทึกเหตุการณ์ 6 ตุลา ที่ได้รับการแปลงภาพจากขาวดำ ให้เป็นภาพสีจำนวน 28 ภาพ โดยภาพดังกล่าวได้ทำให้เห็นความรุนแรงของเหตุการณ์อย่างชัดเจน ทั้งภาพการแขวนศพที่สนามหลวง ภาพนำศพไปนั่งยางเผา และภาพอื่นๆ ในเหตุการณ์อีกจำนวนมาก โพสต์ของคุณยุคนธรได้รับการพูดถึงอย่างกว้างขวาง มีการส่งต่อทั้งบน Facebook และแพลตฟอร์มอื่นๆ มากกว่า 42,000 ครั้งภายใน 6 ชั่วโมง

คุณยุคนธรได้นำภาพขาวดำบางส่วนจากเว็บไซต์บันทึก 6 ตุลา มาแปลงเป็นภาพสีโดยเริ่มต้นจากการใช้แอพพลิเคชั่นที่ชื่อว่า Colorize Images หนึ่งในแอพพลิเคชั่นที่พัฒนาจากโครงการ DeOldify ซึ่งใช้เทคโนโลยี machine learning มาพัฒนาโปรแกรมที่สามารถเติมสีให้กับภาพขาวดำได้อัตโนมัติ จากนั้น คุณยุคนธรได้นำภาพที่ได้มาปรับแต่งและเก็บรายละเอียดด้วยโปรแกรม Photoshop และ Luminar เพื่อให้ได้ภาพที่สมบูรณ์ขึ้น