Documentation of Oct 6

สภาพธรรมศาสตร์หลัง 6 ตุลา

ภาพถ่ายธรรมศาสตร์หลัง 6 ตุลา

ภาพถ่ายชุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของเอกสารหลักฐานของฝ่ายอัยการในคดี  ภาพชุดนี้ถ่ายโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เข้าไปสำรวจพื้นที่ในมหาวิทยาลัยภายหลังการปราบปรามนักศึกษาประชาชนในเช้าวันที่ 6 ตุลาคม 2519

ภาพถ่ายจำนวน 202 ภาพ แสดงให้เห็นความเสียหายภายในธรรมศาสตร์  ร่องรอยกระสุนและระเบิด โดยเฉพาะบริเวณตึกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ที่ถูกฝ่ายเจ้าหน้าที่รัฐยิงถล่มจากบริเวณพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ นอกจากนี้ ยังมีภาพถ่ายอาวุธปืนและระเบิดที่เจ้าหน้าที่รัฐอ้างว่าค้นพบได้ในบริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ต้นฉบับของเอกสารชุดนี้อยู่ที่หอจดหมายเหตุ สำนักงานอัยการสูงสุด

บัญชีของกลางและภาพถ่ายของกลาง

รายงานการตรวจพิสูจน์ของกลางและผลการตรวจสอบอาวุธปืน หนังสือส่งของกลางตรวจพิสูจน์

รายงานการตรวจสถานที่เกิดเหตุและภาพถ่าย