Documentation of Oct 6

ไพบูลย์ เลาหจิรพันธ์

ไพบูลย์ เลาหจิรพันธ์

ผู้เล่า สมาชิกครอบครัว (ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อ)

อายุ 22 ปี นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ไพบูลย์เป็นชาวจังหวัดเชียงราย จากครอบครัวที่มีฐานะดีและกว้างขวางในตัวจังหวัด การเสียชีวีตของไพบูลย์ในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 เป็นเหตุการณ์รุนแรงที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในครอบครัว เอกสารชันสูตรพลิกศพระบุสาเหตุการเสียชีวิตของไพบูลย์ว่า ถูกกระสุนปืน

วันที่สัมภาษณ์ 15 พฤษภาคม 2560

สถานที่สัมภาษณ์ สัมภาษณ์ทางโทรศัพท์