รายงานการชันสูตรพลิกศพ

เอกสารชุดนี้จัดทำโดยกรมตำรวจ เพื่อจะบอกว่า อย่างน้อยมีผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ 6 ตุลา อย่างน้อย 46 ราย คือฝ่ายเจ้าพนักงาน 5 ราย ฝ่ายนักศึกษาประชาชน 41 ราย (1 ราย เสียชีวิตในห้องขัง) ความสำคัญของเอกสารชุดนี้ชี้ให้เห็นว่า การเสียชีวิตของฝ่ายประชาชนนั้น กระสุนปืนคือสาเหตุที่ “ศิวิไลซ์” ที่สุดแล้ว เพราะหลายราย มีบาดแผลถูกทำร้าย ทุบตี รัดคอ ฯลฯ มีสะเก็ดระเบิด ขณะที่อีก 4 รายเป็นอย่างน้อย ยังพิสูจน์สาเหตุการเสียชีวิตไม่ได้จนถึงปัจจุบันเพราะเหลือแต่กระดูกเท่านั้น

รายชื่อผู้ตายที่เป็นฝ่ายเจ้าพนักงาน

A001 ส.ต.ท.ปิยะศักดิ์ เพลินหัด

A002 นายยุทธชัย ปัญญามิตร 

A003 พลฯสมพงษ์ จันทน์เทศ

A004 นายประสาน อนุเลิศ

A005 นายเสมอ อ้นจรูญ

รายชื่อผู้ตายที่เป็นฝ่ายนักศึกษาและประชาชนที่เป็นผู้ต้องหา

B001 นายพงษ์พันธ์ เพรามธุรส 

B002 นายมนัส เศียรสิงห์

B003 นายกมล แก้วไทรไทย

B004 นายวิชิตชัย อมรกุล

B005 ชายไทยไม่ทราบชื่อ

B006 นายอับดุลรองเฮง ซาดา

B007 นายมนู วิทยาภรณ์

B008 นายสุรสิทธิ์ สุภาภา

B009 นายสัมพันธ์ เจริญสุข

B010 นายสุวิทย์ ทองประหลาด

B011 ชายไทยไม่ทราบชื่อ

B012 นายบุญนาค สมัครสมาน

B013 นายอภิสิทธิ์ ไทยนิยม

B014 นายอนุวัตร อ่างแก้ว

B015 นายวีระพล โอภาสวิไล

B016 นายสุพจน์ พันธุ์กาฬสินธุ์

B017 นายจารุพงษ์ ทองสินธุ์

B018 น.ส.ภรณี จุลละครินทร์

B019 นายยุทธนา บูรศิริรักษ์

B020 นายภูมิศักดิ์ ศิระศุภฤกษ์ชัย

B021 น.ส.วัชรี เพชรสุ่น

B022 นายดนัยศักดิ์ เอี่ยมคง

B023 นายไพบูลย์ เลาหจิระพันธ์

B024 นายชัยพร อมรโรจนาวงศ์

B025 ชายไทยไม่ทราบชื่อ

B026 นายอัจฉริยะ ศรีสวาท

B027 ศพไม่ทราบชื่อถูกเผาคนที่1

B028 ศพไม่ทราบชื่อถูกเผาคนที่2

B029 ศพไม่ทราบชื่อถูกเผาคนที่3

B030 ศพไม่ทราบชื่อถูกเผาคนที่4

B031 นายสงวนพันธุ์ ซุ่นเซ้ง

B032 น.ส.วิมลวรรณ รุ่งทองใบสุรีย์

B033 นายสมชาย ปิยะสกุลศักดิ์

B034 นายวิสุทธิ์ พงษ์พานิช

B035 นายสุพล พานหรือบุญทะพาน

B036 นายศิริพงษ์ มัณตะเสถียร

B037 นายวสันต์ บุญรักษ์

B038 นายเนาวรัตน์ ศิริรังษี

B039 นายปรีชา แซ่เฮีย

B040 น.ส.อรุณี ขำบุญเกิด

B041 นายวันชาติ ศรีจันทร์สุข

ทะเบียนรายงานการชันสูตรพลิกศพ

ทะเบียนรายงานการชันสูตรพลิกศพ.xlsx