Documentation of Oct 6

ชุดภาพสีจากแฟรงค์ ลอมบาร์ด

แฟรงค์ ลอมบาร์ดไปถึงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประมาณ 10.45 น. ของเช้าวันที่ 6 ตุลาคม 2519 เขาถ่ายภาพสีเหตุการณ์ภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสนามหลวงหลายภาพด้วยกัน คุณภาพของฟิล์มที่เก็บไว้นานนับ 40 ปี เปิดเผยให้เห็นถึงความชัดเจนของอารมณ์ความรู้สึกบนใบหน้า เสื้อผ้าที่เปื้อนเลือด สีเขียวของพื้นสนามหญ้า และโดยอย่างยิ่ง ร่างของปรีชา แซ่เอีย ที่ถูกแขวนอยู่กับต้นมะขามของยามสายวันนั้น

ในช่วงปี 2519 แฟรงค์เป็นนักข่าวของสถานีวิทยุนิวซีแลนด์ ปัจจุบัน เขาพำนักอยู่ใจกลางกรุงเทพ และมอบภาพถ่ายชุดนี้ให้กับโครงการเพื่อที่ว่า อาจจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิด 6 ตุลาซ้ำอีก