Documentation of Oct 6

บันทึกผู้อยู่ในเหตุการณ์

สุเทพ สุริยะมงคล

ชลธิรา          คุณสุเทพช่วยกรุณาแนะนำตัวเองสักนิด สถาน […]

สุธรรม แสงประทุม

ขอเรียนต่อคณะกรรมการที่รวบรวมเหตุการณ์ 6 ตุลา 2519 ซึ่ง […]

สุชาติ อารยพัฒนกุล

คำถาม  –                      อยากให้บอกว่า  ตอนน […]

สินสวัสดิ์  ยอดบางเตย

อ.ใจ :                คุณสวัสดิ์ กรุณาพูดใส่ไมค์ด้วยเพร […]

เสรี ศิรินุพงศ์

ใจ                    ช่วยแนะนำตัวครับว่าชื่ออะไร และตอ […]

ปัญญา ปุลิเวคินทร์

อ. ใจ คุณปัญญาช่วยเริ่มต้นจากการแนะนำตัวเองได้ไหมครับว่ […]

พิเชียร อำนาจวรประเสริฐ 

อ.ใจ สวัสดีครับคุณพิเชียร ขอบคุณมากที่มาร่วม ช่วยแนะนำต […]

1 2