Documentation of Oct 6

นิตยสารสารคดี 20 ปี 6 ตุลา

โครงการบันทึก 6 ตุลา” ขอขอบคุณกองบรรณาธิการนิตยสารสารคดีที่อนุญาตให้เราเผยแพร่บทความเกี่ยวกับ 6 ตุลาที่ตีพิมพ์ในสารคดี ฉบับ 20 ปี 6 ตุลา และ 25 ปี 6 ตุลา 

————

ไฟล์ที่ 1

 • ปก
 • บทเรียนจากประวัติศาสตร์ที่หลายคนอยากลืม 
 • ย้อนอดีตเหตุการณ์ 6 ตุลา 19
 • กลุ่มพลังของฝ่ายอำนาจเก่าช่วง 6 ตุลา
 • รุ่งอรุณแห่งการสังหาร
 • ภาพรวมเหตุการณ์ 6 ตุลา 19 บริเวณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
01_Skd140-10-2539-20 ปี 6 ตุลา 19

————

ไฟล์ที่ 2

 • ประชาธรรมรำลึก
 • ความทรงจำกับประวัติศาสตร์บาดแผลกรณีการปราบปรามนองเลือด 6 ตุลา 19 โดยธงชัย วินิจจะกูล
02_Skd140-10-2539-20 ปี 6 ตุลา ประชาธรรมรำลึก

————

ไฟล์ที่ 3

 • บทสัมภาษณ์ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ และนพ.ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ 
03_Skd140-10-2539-ความรุนแรงและความเกลียดชังในสังคมไทย

————

ไฟล์ที่ 4 

 • คำให้การของคนรุ่น 6 ตุลา 19
 • นายจินดานางลิ้ม ทองสินธุ์
 • นางเล็ก วิทยาภรณ์
 • นางเซียมเกียง จุลละครินทร์ 
 • นายเยื่อ อ่างแก้ว
 • สรรพสิริ วิรยศิริ
 • วิโรจน์ เอ็ม.16 
 • พล...สมควร หริกุล
 • อภินันท์ บัวหภักดี
 • สมศักดิ์ ขวัญมงคล
 • โอริสสา ไอราวัณวัฒน์
 • อภิชาติ ดำดี
 • พล..สุดสาย หัสดิน
 • วิทยา แก้วภราดัย
 • วัสซโย ชินะนาวิน
 • ...มนัส สัตยารักษ์
04_Skd140-10-2539-คำให้การของคนรุ่น 6 ตุลา 19

————

ไฟล์ที่ 5

 • เดือนตุลา เช้าวันพุธ โดยธงชัย วินิจจะกูล
05_Skd140-10-2539-บันทึกของผู้อยู่ในเหตุการณ์เช้าวันพุธ

————

ไฟล์ที่ 6 

 • บางแง่มุมในเช้าวันที่. 6 ตุลา 19 โดยสมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
06_Skd142-12-2539-บางแง่มุมในเช้าวันที่ 6 ตุลา 19-จดหมายจากญาติวีรชน

————

ไฟล์ที่ 7 (25 ปี 6 ตุลา)

 • จาก 28 ปี 14 ตุลาถึง 25 ปี 6 ตุลา ประวัติศาสตร์ที่รอการชำระ โดยวันดี สันติวุฒิเมธี 
07_Skd201-11-2544-จาก 28 ปี 14 ตุลา ถึง 25 ปี 6 ตุลา ประวัติศาสตร์ที่ยังรอการชำระ

————

ไฟล์ที่ 8 ไฟล์เสียงสัมภาษณ์ นิตยสารสารคดี 20 ปี 6 ตุลา