Documentation of Oct 6

อนุพงศ์ ทับไพล

ผู้หญิง             ให้แนะนำตัวเอง

อนุพงศ์            ผมอนุพงศ์ ทับไพล อดีตเมื่อปี 18 เป็นประธานสหภาพแรงงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ปัจจุบันยังอยู่ที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ปัจจุบันอายุ 59 ปี

ผู้หญิง              เชิญให้การได้เลยค่ะ

อนุพงศ์             ผมได้ถูกมอบยหมายให้ไปดำเนินการจัดการเกี่ยวกับสหภาพแรงงานที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเมื่อปี 18 และผมก็ได้รวบรวมพรรคพวกเพื่อนฝูงเป็นพนักงาน ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่ได้มีบรรจุสมัยนั้น นโยบายการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไม่มีนโยบายในการที่จะไปบรรจุ คือ 4 เดือน จ้างทีก็ถูกกดขี่แรงงานมาก และก็ทำให้พวกผมก็ได้มีการศึกษาลู่ทางต่าง ๆ เพื่อจะรวมตัวกันและก็มีคณะทำงาน 14 ตุลาและก็มีการให้การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องการเรียนรู้ระบบโครงสร้างของการเมืองสมัยนั้นเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่า เผด็จการถนอม ประภาสเพราะเป็นระยะเวลาอันยาวนานที่เขาเหล่านั้นเข้ามาบริหารประเทศ ด้านแรงงานก็มีการกดขี่ข่มเหงแรงงานมาก ด้านแรงงานก็ไม่มีการพิจารณาความดี ความชอบ โดยเฉพาะลูกจ้าง การไฟฟ้าฝ่ายผลิตทางผมเองก็ได้รับมอบหมายให้มีการจัดตั้งสหภาพแรงงานขึ้นมาก็รวบรวมกันได้ 10 คน มีจากพนักงานขับรถยนต์ ขับเครื่องจักร ก็ได้มีการไปยื่นจดทะเบียน ก็ได้ทะเบียนมาวันที่ 1 พฤษภาคม 2518 ก็มีการติดต่อประสานงานกับทางศูนย์นิสิตนักศึกษา และก็มีการประสานงานเกี่ยวกับเรื่องการจัดตั้งรวมศูนย์กันที่เรียกว่า 3 ประสาน สหพันธ์ชาวไร่ชาวนาซึ่งมีพ่อจำรัส ม่วงยามเป็นประธาน และทางผมเองก็เป็นคณะทำงานของสหภาพแรงงานในกลุ่มของพนักงานรัฐวิสาหกิจ และก็มีคุณไพศาล ธวัชชัยนันท์เป็นประธานสมาพันธ์สภาแรงงานแห่งประเทศไทย ก็เป็นหัวหอกในการกำหนดท่าทีและการกำหนดการเคลื่อนไหวทุกครั้งเป็นตัวการสำคัญของแรงงานรัฐวิสาหกิจ และก็ประสานงานกับด้านเอกชน โรงงานทอผ้า ไม่ว่าจะเป็นย่านรังสิต ย่านพระประแดง อ้อมน้อย ก็มีคณะทำงานขึ้นมาให้ประสานกับกรรมการทั่วไป ของผมเองก็รับผิดชอบเฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิต เฉพาะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีผู้ปฏิบัติงาน 30,000 คนเศษ

ใจ                     ที่บอกว่าได้รับมอบหมายให้ไปจัดตั้งการฝ่ายไฟฟ้าฝ่ายผลิต ใครมอบหมาย

อนุพงศ์            เป็นการจัดตั้งโดยพรรคคอมมิวนิสต์

ผู้หญิง             ขออนุญาตเรียนถามย้อนไปข้อหนึ่งว่า การก่อตั้งไปจดทะเบียนเกิดขึ้นจากพนักงานของการไฟฟ้าเอง หรือว่าได้รับอิทธิพลจากการชี้นำของจัดตั้งด้วย

อนุพงศ์            ได้รับการชี้นำจากการจัดตั้งเพราะว่าพนักงานสมัยนั้นไม่ได้มีความรู้อะไรเกี่ยวกับระบบสหภาพแรงงาน

ผู้หญิง             ผู้ที่ก่อการไปจดทะเบียนไม่ใช่เป็นพวกที่อยู่มหา’ลัย

อนุพงศ์           ไม่ใช่ครับ มาจากพวกที่เป็นพนักงานที่จบ ป.4 อย่างมากก็แค่ ปวส. ซึ่งเป็นผู้ใช้แรงงาน

ผู้หญิง             คุณอนุพงศ์เองเป็นหนึ่งในผู้ก่อการ

อนุพงศ์            คือเป็นผู้ดำเนินการรวบรวมผู้คนมาให้ได้ 10 คน เป็นผู้ประสานงานและเป็นผู้จัดตั้งด้วย

ใจ                     ตอนนั้นคุณอนุพงศ์ทำงานที่ กฟผ. หน้าที่อะไร

อนุพงศ์            หน้าที่ผมเป็นช่าง

ใจ                     และมีความสำคัญกับจัดตั้งของพรรคคอมมิวนิสต์ไทยอย่างไร

อนุพงศ์            ก็มีคนคอยประสานผมอีกทีหนึ่ง อย่างผมก็ทำงานตามที่ได้รับเอกสารมา

ใจ                    คุณอนุพงศ์มีความสัมพันธ์กับ พคท. มาตั้งแต่ปีไหน

อนุพงศ์           มาตั้งแต่ปี 17

ใจ                    ขอถามเพิ่มเติมหน่อย กลุ่ม 99 ดุสิตธานีคืออะไร

อนุพงศ์            เกษม จาติวานิช เขาเป็นหัวหน้ากลุ่ม 99 ที่มาของ 99 สมัยสัญญาธรรมศักดิ์ เขาแต่งตั้งอาจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์เป็นนายกหรือจากกรณีปราบประชาชนแล้ว ผมจำได้ว่าเป็นผู้ซึ่งได้รับ สนองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ออกพระราชบัญญัติแรงงาน เราถึงเริ่มมีสหภาพแรงงานขึ้นมาปีนั้นพอดี และผมเป็นแห่งแรกที่ได้สหภาพแรงงาน 1 พ.ค. 18

ใจ                   คุณอนุพงศ์มีส่วนร่วมในเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ไหม

อนุพงศ์           มีส่วนครับ แต่ว่าตอนนั้นผมเคลื่อนไหวอยู่ตามเขื่อนภูมิพล อยู่ที่ จ.ตาก ตอนนั้นทำงานอยู่ที่ จ.ตาก

ใจ                    คุณอนุพงศ์เริ่มสนใจการเมืองเมื่อไหร่

อนุพงศ์           จริง ๆ ผมเริ่มสนใจมาตั้งแต่ปี 2504 ผมจบ ป.4 ที่มหาสารคาม ผมเป็นคนมหาสารคาม พอจบก็หางานทำที่กรุงเทพฯ เร่ร่อนไปอยู่กับวัด เป็นศิษย์วัดอยู่ก็รับเหมาก่อสร้างตอกเข็มไปเรื่อยเป็นลูกมือเขา และก็ถูกกดขี่มาเรื่อย ก็ศึกษาด้านการเมืองการตลาด โชคดีที่มีเพื่อนเรียนมหา’ลัยได้รับความรู้จากเพื่อนซึ่งเรียนในธรรมศาสตร์ อุเทนถวาย

ผู้หญิง             ที่ว่าเป็นศิษย์วัดคณะ 5

อนุพงศ์            วัดระฆังคณะ 5 คณะ 5 เป็นที่เข้าใจกันว่า เป็นพระเณรของคนอีสาน มาอยู่ตอนนี้เริ่มเรียนรู้ทางการเมือง ภาวะจริงๆถูกกดขี่ทางพ่อแม่มาแล้ว ก็เลยมีจิตใจต่อเรื่องนี้มาโดยตลอด ตั้งแต่ปี 18 ปัจจุบันก็ยังเป็นกรรมการสหภาพแรงงานอยู่ หลังจากที่ยกเลิกสหภาพไปปี 34 ทางผู้บริหารลูกสมุนของเกษม พวกผู้ว่าการทั้งหลายแหล่ ก็ตั้งกรรมการขึ้นมา เข้ามากันชนสหภาพ และก็โดดเดี่ยวผมไม่ให้ผมเข้ามายุ่ง กลั่นแกล้งผม

ผู้หญิง             ขออนุญาตย้อนหน่อย เมื่อกี๊คุณอนุพงศ์บอกว่าก่อตั้งสหภาพแรงงานปี 2518 ซึ่งเป็นปีแรกที่ พรบ.แรงงานสัมพันธ์ประกาศใช้และก็เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ก่อนการประปานครหลวง

อนุพงศ์           ก่อนครับ การประปานครหลวงทีหลัง ผมรู้สึกว่า เขาได้วันที่ 10 พ.ค. ผมได้วันที่ 1 พ.ค. วันกรรมกรโลกพอดี

ผู้หญิง             เดือนเดียวกันเป็นสายจัดตั้งเดียวกัน

อนุพงศ์            ใช่ครับ

ผู้หญิง              แสดงว่าเป็นกระแสการตื่นตัวที่ต่อเนื่องมาจากเหตุการณ์ 14 ตุลา 16 ด้วยหรือเปล่า

อนุพงศ์            ใช่

ผู้หญิง              และคิดว่าพอจะเปิดเผยได้ไหม จัดตั้งที่เข้ามานำความคิดเรื่องนี้

อนุพงศ์             จัดตั้งเข้ามาผมขอเอ่ยชื่อเพื่อนคนหนึ่ง ประสิทธิ์ ค่ายกนกวงศ์ เดี๋ยวเป็นกรรมการด้วยกันกับผม

ผู้หญิง             เขาเปิดเผยตัวชัดเจนไหม

อนุพงศ์            เขาเป็นคนประสานงานอีกที ผมเป็นคนทำงาน พวกพี่เป็นคนประสานให้ผม

ใจ                    คุณประสิทธิ์ ค่ายกนกวงศ์ เป็นคนที่ประสานเข้ามาจัดตั้งกับคุณตั้งแต่ปี 2518 สมัยปี 2519 คุณอนุพงศ์มีความคิดสังคมนิยมไหม

อนุพงศ์            แนวสังคมนิยม คาล มาร์กซ์ ผมก็ศึกษา มีเพื่อนผมเขาจบจากเยอรมันเป็นประธานสหภาพแรงงานคนแรกมเป็นเลขา ผมดึงเข้ามาเป็นประธานสหภาพแรงงาน ชื่อ นพรัตน์ กุสมาล ณ อยุธยา เขาเป็นวิศวกร จบจากเยอรมัน ผมไปพูดกับเขาบอกว่า เขาจะต้องมาเป็นประธานสหภาพแรงงานและคุณเป็นคนที่รู้ดีในเรื่องระบบสหภาพแรงงานของเยอรมัน และเขาก็เป็นคนที่ศึกษาเรื่องคาล มาร์กซ์

ใจ                     ถ้ากลับไปปี 2519  สหภาพแรงงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตมีบทบาทอะไรในการเคลื่อนไหวในเดือนกันยายน,ตุลาคม 2519

อนุพงศ์            ก็มีส่วนร่วมในการเคลื่อนไหวกับศูนย์นิสิตนักศึกษา เขาเรียก 3 ประสานสมัยนั้น ตอนนั้นสุธรรม แสงประทุม เป็นเลขาธิการศูนย์นิสิตนักศึกษา และก็มีคุณไพศาล ธวัชชัยนันท์ เป็นประธานสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวงและเป็นตัวหลักในการสนับสนุนตั้งคณะทำงานเขาเรียกว่า 3 ประสาน ซึ่งประกอบไปด้วยสหพันธ์ชาวไร่ชาวนาซึ่งมีจำรัส ม่วงยาม ที่ถูกฆ่าตายเมื่อปีต่อมา คนจ.ระยอง ซึ่งเป็นประธานสหพันธ์ชาวไร่ชาวนาและก็ประสานงานกับศูนย์นิสิตนักศึกษา และก็กับทางผมคือสหภาพแรงงาน

ผู้หญิง              คำว่า 3 ประสาน และก็การเคลื่อนไหวร่วมกันเป็นพลัง 3 ประสานมันก่อตัวขึ้นมาได้ยังไง

อนุพงศ์            มันพัฒนามาจากการก่อตั้งรัฐบาลเผด็จการถนอม ประภาส ก็ตอนถนอมบวชเป็นสามเณรมา ก่อมีการแขวนคอพนักงานการไฟฟ้าภูมิภาคที่นครปฐม นักศึกษาก็เลยมาเล่นละครล้อเลียน และก็พวกดาวสยามก็เอาไปติดต่อหาว่า หมิ่นพระบรมโอรสาธิราช จริงๆวันนั้นถ้าหากว่า เสนีย์ ปราโมช ที่เป็นนายก ก็บอกแล้วว่าพวกเราปราศจากอาวุธ 2 มือว่างเปล่า เรียกร้องความเป็นธรรม สกัดกั้นคัดค้านเผด็จการทรราชอยู่แล้วที่ชัดเจน และแล้วตอนดึกหลังจากที่ผมไปประชุมกับคณะกรรมการสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจทั้งหมดกำหนดท่าที ท่วงทำนองว่าต้องชี้ขาดกันและก็ถึงขนาดที่ว่าเอาแผนที่ประเทศไทยมากางกันเลย จะเคลื่อนไหวจังหวัดไหน เป็นยังไง ถ้ามันรุนแรงยังไงก็ใส่ลงไปเลย ถ้ากรรมกรผู้ใช้แรงงานรัฐวิสาหกิจพร้อม แต่มาถูกล้อมปราบเสียก่อน ผมก็หวุดหวิดถูกยิง

ผู้หญิง             ที่ว่ากำหนดสีลงไปได้เลย

อนุพงศ์           คือทางศูนย์นิสิตกับคณะทำงานมีการก่อตัว มีการลุกขึ้นสู้ มีจังหวัดไหนพร้อมไม่พร้อมเขากำหนดชัดเจน 3 ประสานพร้อมที่จะลุกขึ้นสู้ แต่ถูกปราบเสียก่อน

ผู้หญิง             ตั้งใจที่จะลุกฮือขึ้นสู้อำนาจรัฐ สู้อย่างไร

อนุพงศ์            หมายความว่าเราจะให้ประชาชนลุกขึ้นทุกจังหวัด

ใจ                     ลุกฮือขึ้นมาเพื่ออะไร

อนุพงศ์            เพื่อประท้วงและก็ขับไล่ทรราช

ใจ                     มีการลงมติเมื่อจะมีการนัดหยุดงานไหม

อนุพงศ์            มีครับ มีการประชุมกันวันที่ 5 ที่การประปานครหลวงมีมติออกมาว่าพร้อมลุกต่อสู้และยังแกนนำสั่งมา ยังไม่ทันที่จะสั่งผมก็ไปให้กำลังใจพวกนักศึกษาในธรรมศาสตร์ หลังจากเลิกประชุมประมาณ 3 ทุ่ม

ใจ                     มีมติให้นัดหยุดงานไหมการประชุมครั้งนั้น

อนุพงศ์            มีมติที่จะให้การสนับสนุนเต็มที่

ใจ                     แล้วจะเริ่มนัดหยุดงานเมื่อไหร่

อนุพงศ์            ตอนนั้นยังไม่ได้นัด ถูกปราบก่อน

ใจ                     ยังไม่ทันนัดว่าจะหยุดงานไว้ก่อน แต่ว่ารับหลักการไว้ว่านัดหยุดงาน

อนุพงศ์            ครับ

ใจ                     หลังจากที่เสร็จประชุมคุณ ก็เข้าไปในธรรมศาสตร์ประมาณกี่โมง

อนุพงศ์            เข้าไปประมาณ 3 ทุ่มกว่า เกือบ 4 ทุ่ม

ผู้หญิง              การประชุมเสร็จสิ้นกี่โมง

อนุพงศ์             รู้สึกว่าจะประมาณ 2 ทุ่ม พอประชุมเสร็จก็เข้ามาในธรรมศาสตร์เลยบอกว่าไปให้กำลังใจกันหน่อย ก็เข้าไป ก็อยู่ประมาณ 4 ทุ่มก็กลับ

ใจ                      คุณได้ขึ้นเวทีไปปราศรัยหรือเปล่า

อนุพงศ์             แต่แรกยังไม่ได้ขึ้นไป มีดนตรีเล่น

ผู้หญิง               โทษนิดหนึ่งที่ว่า มีการประชุมที่ชั้น 5 และก็เลิกประชุม 2 ทุ่ม จากนั้นก็แยกย้ายกันไป ยังจำได้ไหมว่าใครร่วมประชุมบ้าง และก็คิดว่า มติตรงนี้มันกระจายออกไปอย่างรวดเร็วหรือเปล่าหรือว่าเป็นมติที่เป็นความลับ

อนุพงศ์              เป็นความลับ

ผู้หญิง                ที่ว่าจะใช้หลัก 3 ประสานลุกขึ้นสู้ทั่วประเทศ เป็นความลับภายใน เฉพาะที่ประชุม มีผู้เข้าร่วมประชุมกี่คน

อนุพงศ์              มีผู้เข้าร่วมประชุมกลุ่มรัฐวิสาหกิจที่ผมจำได้ มีไฟฟ้าฝ่ายผลิต 3  ไฟฟ้า มีแรงงานยาสูบ มีท่าเรือ

ใจ                       มติที่นัดหยุดงาน มีการประชาสัมพันธ์ออกไปสู่สื่อมวลชนไหม

อนุพงศ์              ตอนนั้นเราไม่ได้บอกสื่อมวลชน เพราะเนื่องจากว่า เรามีการทำงานมวลชนอยู่

ผู้หญิง               แล้วประสานกับพลังชาวนาอย่างไรมติอันนี้

อนุพงศ์              3 ประสานมีคณะทำงานอยู่คือ คุณไพศาล ธวัชชัยนันท์ เขาเป็นประธานสภาองค์การลูกจ้างอยู่สภาแรงงานแห่งประเทศไทยอยู่ ทางผมเป็นคณะทำงานเบื้องล่าง คนที่รู้ดี คือ สุธรรม แสงประทุม ซึ่งเป็นเลขาธิการ

ผู้หญิง                การประปาด้วยหรือเปล่า

อนุพงศ์              ไม่ครับ

ผู้หญิง                มีชาวนาไหม

อนุพงศ์              ไม่มี คือต่างคนต่างตามแผน คือมอบหมายไปแล้วหนึ่ง

ผู้หญิง                คุณอนุพงศ์บอกว่า มีหน้าที่ทำงานคือรับมติมาแล้วเอาไปปฏิบัติ แผนปฏิบัติการช่วงนั้นคืออะไร

อนุพงศ์               แผนเผด็จการคือต่อต้านเผด็จการ

ผู้หญิง                 รูปธรรมของปฏิบัติหมายความว่า จะทำอะไร จะทำอย่างไร ทันทีที่มีมติและเดินทางไปที่ธรรมศาสตร์ กะว่าจะไปทำอะไรกันที่นั่น

อนุพงศ์               ไปธรรมศาสตร์จริง ๆ ไปให้กำลังใจ แต่เพียงแต่คณะกรรมการเขาจะสั่งการมาว่าจะให้ทำอะไรที่เป็นรหัสลับอยู่ เขามีรหัสอยู่เพราะสมัยนั้นทำงานเปิดเผยไม่ได้

ผู้หญิง                 หมายความว่าแผนลับหรือรหัสลับอันนี้ฝ่ายปฏิบัติก็ไม่รู้ว่าคืออะไร

อนุพงศ์                ที่รู้คือลุกขึ้นโค่นอำนาจรัฐ

ผู้หญิง                  อันนี้เป็นมติในที่ประชุมเลย

อนุพงศ์                ใช่

ผู้หญิง                  ว่าต้องโค่นกันนะ โดยใช้พลัง 3 ประสาน โดยมติวันนั้น 2 ทุ่ม

อนุพงศ์                 ก็เพียงแต่ต้องรอว่าเขาจะสั่งการมาเพราะเราทำงานเบื้องล่าง

ผู้หญิง                   ถ้ามองย้อนอดีตไป ผ่านไป 20 ปีแล้ว  พอหลังจาก 2 ทุ่มกลางดึกก็เริ่มมีการที่ไม่ปกติแล้ว แล้วพอเช้ามืดก็เกิดการนองเลือดแล้วมีการล้อมปราบแล้ว วิเคราะห์ว่าอย่างไร ฝ่ายรัฐบาลทำตัดหน้าใช่ไหม

อนุพงศ์                 วิเคราะห์ว่าฝ่ายรัฐบาลมันต้องรัฐประหารขึ้นมาก่อน แต่มันคงรู้ว่าเราเอาแน่และมันก็ล้อมปราบเสียก่อน

ผู้หญิง                   คุณวิเคราะห์อย่างนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่

อนุพงศ์                 วิเคราะห์มาตั้งแต่หลังล้อมปราบกันแล้ว

ใจ                          คุณอนุพงศ์ถูกจับที่ไหน

อนุพงศ์                 ในธรรมศาสตร์ ไม่ได้ออกไปไหน อยู่กับน้อง ๆ ในสนามฟุตบอล

ผู้หญิง                   พอออกจากคุกโดนติดตามไหม

อนุพงศ์                  ติดตาม ออกจากบ้านต้องรายงานให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเขาจะสั่งคนประกบผมตลอด

ผู้หญิง                   ตอนนั้นไปอยู่จังหวัดอะไร

อนุพงศ์                  คือผมทำงานอยู่การไฟฟ้าฝ่ายผลิต ผมไม่ได้ทำงานโครงการต่าง ๆ ผมก็มาอยู่ประจำตั้งแต่ปี 2513 เป็นต้นมา ตั้งแต่ปี 2504-2513  ทำงานตามโครงการทั่วประเทศ โครงการต่างๆ ผมอยู่ฝ่ายก่อสร้าง สร้างเขื่อน สร้างโรงไฟฟ้า พออยู่มาเขาให้ผมออก ให้ผมประจำ ผมก็มีโอกาสเคลื่อนไหว มีโอกาสก่อตั้งสหภาพ มีโอกาสเรียนรู้ เพราะตอนนี้ผมมีโอกาสน้อย เพราะอยู่ตามเขื่อน เดี๋ยวไปอยู่อีสาน เดี๋ยวไปตาม ไปเหนืออย่างนี้ สร้างโรงไฟฟ้าที่นี่ผมมาอยู่กรุงเทพฯ ผมมีโอกาสเรียนรู้ระบบการเมือง โครงสร้างต่าง ๆ

ผู้หญิง                    เมื่อกี๊บอกว่าแฟนเป็นคนกลัวผี แต่เข้าไปพลิกศพหา ไปหาที่ไหน

อนุพงศ์                   ไปหาที่โรงเรียนพลตำรวจบางเขนบ้าง

ผู้หญิง                    หมายความว่าที่โรงเรียนพลตำรวจบางเขนยก็มีศพอยู่ด้วย

อนุพงศ์                    ไม่ใช่ครับ ไม่มีศพ คือไปตามหาผมเฉยๆ

ใจ                            ตอนในธรรมศาสตร์เช้าวันที่ 6 ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจากหน่วยไหนบ้าง

อนุพงศ์                   เห็นทหารครับ แต่งชุดทหารโดยตรง มี M16

ใจ                            แล้วเขาทำอะไรบ้าง

อนุพงศ์                   ก็มี ตบ เตะ ถีบ เอาเสื้อผ้าออก เอาเข็มขัดออกเหลือกางเกงในตัวเดียว มันรุนแรงมาก ผมต้องปลอบใจน้อง ๆ ให้เรานอนแล้วเอาเด็กมาวิ่งเหยียบหัวผมเล่น

ใจ                             เด็กไหน

อนุพงศ์                    เด็กในธรรมศาสตร์ พวกทหารมันบอกให้เด็กวิ่งเหยียบหัว เด็กมาก็วิ่งเหยียบหัวผมไป เด็กอายุประมาณ 10 ขวบ เสร็จแล้วผมได้ถูกประกันตัวออกมา มาเจอพรรคพวก ก็ถูกจับถูกกันและไม่เคยได้นัดหมายมาก่อน และหลังจากนั้นก็ถูกติดตามตลอด

ใจ                              มีการพยายามอบรมลูกเสือชาวบ้านที่กฟผ.

อนุพงศ์                     ครับ

ใจ                             ลูกเสือชาวบ้านจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตไปที่ธรรมศาสตร์ในวันที่ 6 บ้างไหม

อนุพงศ์                    ก็มีบางคนที่ไป พวกที่ไปรับใช้ผู้บริหาร

ผู้หญิง                  ช่วยเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกลูกเสือชาวบ้าน

อนุพงศ์                ครับ ส่วนใหญ่จะมีการปลุกระดม กระตุ้นในเรื่องของความรักชาติ ศาสนา กษัตริย์

ผู้หญิง                 เขามีการจ่ายเงินให้ลูกเสือชาวบ้านไหม

อนุพงศ์                มีครับ เป็นเบี้ยเลี้ยงและเรื่องอาหารการกินจะดีเยี่ยม

ผู้หญิง                  เมื่อกี๊พูดถึงลูกเสือชาวบ้านพอจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องกระทิงแดงบ้างไหมคะ ในช่วงเกิดเหตุการณ์ 6 ตุลา ได้พบพฤติกรรมของกระทิงแดงบ้างหรือเปล่า

อนุพงศ์                 พฤติกรรมเท่าที่รู้ เมื่อก่อนมีศูนย์พิทักษ์สิทธิครู ก่อนที่ 14 ตุลาคมมาเกิดศูนย์พิทักษ์สิทธิครู ทำไปทำมาผู้บริหารบ้านเมืองก็ส่งคนเข้ามาแทรกแซง ครั้งแรกทำถ้าจะดี และก็เมื่อศูนย์นิสิตนักศึกษา มันก็เอากระทิงแดงมาบ่อนทำลาย ทางกลุ่มสายอาชีวะส่วนหนึ่งก็อยู่กับเรา ส่วนหนึ่งทรราชก็จัดตั้งขึ้นมา ก็เป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่า พวกนี้รับแผนมาจากพวกทรราชทั้งสิ้น แผนฆ่า ลักพาตัว ฆ่าแล้วเผา ถีบลงเขา เผาลงถังแดง ก็อย่างที่รู้กันอยู่ เช่น หมู่บ้าน นาทราย

ผู้หญิง                  ที่พูดบอกว่ารับแผนมาจากทรราช และบอกว่ารับแผนมาจากซีไอเอ หมายความว่าทรราช กับ ซีไอเอ เขาทำงานร่วมกัน

อนุพงศ์                 ครับทำงานร่วมกัน

ผู้หญิง                  อันนี้เป็นข้อวิเคราะห์ของคุณอนุพงศ์เอง หรือว่าเป้นความรับรู้ทั่วกันในช่วง 6 ตุลาคม

อนุพงศ์                 ช่วงนั้นเรามีการอภิปรายวิเคราะห์กันตลอด เรื่องค่ายของทุนนิยมอเมริกากำลังสกัดกั้นกลุ่มโซเวียต เรียกว่าต่อสู้กันระหว่างทุนนิยมกับสังคมนิยมเท่าที่ศึกษามา ทางเราก็แน่นอนว่าสังคมนิยมอยู่แล้ว

ผู้หญิง                   เมื่อกี๊ใช้คำว่า ทรราช หมายถึงใคร

อนุพงศ์                 หมายถึงระบบเผด็จหารของบ้านของเมืองกลุ่มทหาร

ผู้หญิง                  หมายความว่าทรราช เขาเป็นกลุ่มผลประโยชน์กลุ่มเดียวกันหมดหรือว่าเขาแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ

อนุพงศ์                มันมีกลุ่มเดียวกลุ่มทรราช แต่กลุ่มย่อยก็มีแต่มันสัมพันธ์กัน แต่บางทีผลประโยชน์ขัดแย้งกันก็ลุกขึ้นมาปฏิวัติกันเอง เช่น สฤษดิ์ ธนะรัชต์ กับจอมพล ป. พิบูลสงคราม เป็นต้น เพราะว่า กลุ่มผลประโยชน์ที่มันต่อสู้กันเองเอาอำนาจรัฐเป็นเครื่องชี้ขาด

ผู้หญิง                  ตอน 6 ตุลา คิดว่า มีกลุ่มผลประโยชน์ของฝ่ายทรราช หรือฝ่ายรัฐขัดแย้งกันเองไหม

อนุพงศ์                ผมถือว่าเรื่องนี้ทรราช เป็นผู้ที่มีอิทธิพลสูง ไม่ได้ขัดแย้งกันหรอกครับ ผมถือว่าศักดินา คือ สายของเสนีย์ ปราโมทย์ สายพวกประชาธิปไตยจอมปลอม ปากว่าตาขยิบและก็สมคบกับพวก สงัด ชลออยู่ เป็นตัวแทนของพวกทรราชทั้งสิ้น

ผู้หญิง                  หมายความว่า ผู้ที่ทำรัฐประหารนองเลือด 6 ตุลาคม เป็นใคร

อนุพงศ์                 พวกทรราช กลุ่มทรราชทั้งสิ้น

ผู้หญิง                   เมื่อกี๊ใช้คำว่า สายศักดินา และก็กลุ่มนายสงัด ชลออยู่

อนุพงศ์                 ก็พวกนี้คือตัวแทนของกลุ่มทรราชทั้งสิ้น

ผู้หญิง                   ถ้าจะให้คำตอบจากประสบการณ์ของคุณอนุพงศ์ ใครเป็นต้นเหตุของกรณีการก่อการนองเลือด 6 ตุลาคม

อนุพงศ์                 ต้นเหตุการก่อการจลาจลขึ้นมา ผมเข้าใจว่าสายของกลุ่มผลประโยชน์ที่มันขัดแย้งกัน เช่น กลุ่มทุนผูกขาดกับอำนาจรัฐที่เขาไม่สามารถตกลงกันได้ เช่น อย่างสาย สมทบชื่ออะไรผมก็จำไม่ได้ ต่อนั้นมีการขับไล่ ถนอม ประภาสออกไป ปิ ศรีวรา กลุ่ม ปิ ศรีวรา เขาไม่เอาด้วย ในที่สุด ปิ ศรีวรา จะมองเห็นแล้วว่าประชาชนเป็นหมื่นเป็นแสน ก็ทำเป็นเข้าข้างประชาชน ปิ ศรีวราก็กลุ่มเดียวกัน แต่ว่าพลังประชาชนปลุกขึ้นมาต่อสู้เรือนหมื่น เรือนแสน มันไม่สามารถยับยั้งได้ กลายเป็นว่า ปิ ศรีวรา ต้องอยู่เคียงข้างประชาชนโดยความจำใจมากกว่า เพราะถ้าหากมองในแง่ของมีจิตใจในการบริหารประเทศอย่างจริงจังจริงใจ ประเทศไทยคงจะไม่ถอยหลังถึงขนาดนี้ มันคงจะเจริญก้าวหน้าไปมากกว่านี้เยอะ

ผู้หญิง                   ถ้าดูจากพลังกรรมกรก็หนุนช่วย