Documentation of Oct 6

นิทรรศการ 6 ตุลา โดยรัฐบาลธานินทร์ 2519

นิทรรศการ 1/4

นิทรรศการ 6 ตุลา โดยรัฐบาลธานินทร์ (รายงาน ความเห็น ใน นาวิกศาตร์ มค 2520-1-15

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

นิทรรศการ 2/4

นิทรรศการ 6 ตุลา โดยรัฐบาลธานินทร์ (รายงาน ความเห็น ใน นาวิกศาตร์ มค 2520-16-30

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

นิทรรศการ 3/4

นิทรรศการ 6 ตุลา โดยรัฐบาลธานินทร์ (รายงาน ความเห็น ใน นาวิกศาตร์ มค 2520-31-45

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด

นิทรรศการ 4/4

นิทรรศการ 6 ตุลา โดยรัฐบาลธานินทร์ (รายงาน ความเห็น ใน นาวิกศาตร์ มค 2520-46-52

 

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด