Documentation of Oct 6

2564 รำลึก 6 ตุลา: “5 ตุลาฯ ตะวันจะมาเมื่อฟ้าสาง”

ความหมายและภาพรวมของงาน 5-ตุลาฯ ตะวันจะมาเมื่อฟ้าสาง

ความหมายและภาพรวมของงาน _5 ตุลาฯ ตะวันจะมาเมื่อฟ้าสาง_ ในวาระครบรอบ 45 ปี 6 ตุลาฯ

—————————–

เมื่อนักศึกษาเป็น “ปล่องระบายความร้อน” ให้กับทุกเรื่องทุกข์ของประชาชน

ทุกทุกข์- เมื่อนักศึกษาเป็น“ปล่องระบายความร้อน” ให้กับทุกเรื่องทุกข์ของประชาชน

—————————–

กล่องฟ้าสาง

“กล่องฟ้าสาง”

—————————–

บทบาทของ “ศิลปวัฒนธรรม” ในการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในช่วงปี 2516-2519

บทบาทของ “ศิลปวัฒนธรรม” ในการเคลื่อนไหวของภาคประชาชนในช่วงปี 2516-2519

—————————–

อัลบั้มรวมรูปภาพโปสเตอร์และคัตเอาต์ จากการเคลื่อนไหวของประชาชนฝ่ายก้าวหน้า

อัลบั้มรวมรูปภาพ“โปสเตอร์” และ “คัตเอาต์”จากการเคลื่อนไหวของประชาชนฝ่ายก้าวหน้า

—————————–

หนังสือที่มีอิทธิพลมหาศาลต่อความคิดคนช่วงปี 2516 ถึง 2519

“หนังสือ” ที่มีอิทธิพลมหาศาลต่อความคิดคนช่วงปี 2516 ถึง 2519

—————————–

แบ่งฝ่ายไม่แบ่งฝั่ง สำรวจการทำงานของแต่ละฝ่ายในขบวนการเคลื่อนไหวช่วงปี 2516-2519

แบ่งฝ่ายไม่แบ่งฝั่ง- สำรวจการทำงานของแต่ละฝ่ายในขบวนการเคลื่อนไหวช่วงปี 2516-2519

—————————–

หนังสือที่มีอิทธิพลมหาศาลต่อความคิดคนช่วงปี 2516 ถึง 2519

“หนังสือ” ที่มีอิทธิพลมหาศาลต่อความคิดคนช่วงปี 2516 ถึง 2519

—————————–

เช็กลิสต์ 20 หนังสือที่รัฐบาลไทยสั่งห้ามประชาชนอ่านหลัง 6 ตุลา 2519

หนังสือต้องห้าม- เช็กลิสต์ 20 หนังสือที่รัฐบาลไทยสั่งห้ามประชาชนอ่านหลัง 6 ตุลาฯ 2519

—————————–

“สัปดาห์ฟ้าสาง” สัปดาห์แห่งความทรงจำและความจริง

“สัปดาห์ฟ้าสาง” สัปดาห์แห่งความทรงจำและความจริง

—————————–

ก่อนพายุจะมา-ก่อนจะถึง 6 ตุลาฯ

ก่อนพายุจะมา ก่อนจะถึง 6 ตุลาฯ

—————————–

รวมกันเราสู้ เมื่อกรรมกรไทยลุกขึ้นสไตรก์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

รวมกันเราสู้!!! เมื่อกรรมกรไทยลุกขึ้นสไตรก์เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

—————————–

ก่อนพายุจะมา วงสนทนาว่าด้วยภาพยนตร์บันทึกความเคลื่อนไหวทางการเมือง ก่อนกรณี 6 ตุลาฯ 2519

ก่อนพายุจะมา- วงสนทนาว่าด้วยภาพยนตร์บันทึกความเคลื่อนไหวทางการเมือง ก่อนกรณี 6 ตุลาฯ 2519

—————————–

เราจะลุกขึ้นสู้ เราจะยอมสู้ตาย

“เราจะลุกขึ้นสู้ เราจะยอมสู้ตาย”

—————————–

สมมติว่า 5 ตุลาฯ โปรเจกต์ 11 เรื่องแต่งที่มีพื้นฐานจากเรื่องจริงโดย 12 นักเขียนรุ่นใหม่

“สมมติว่า 5 ตุลาฯ” โปรเจกต์ 11 เรื่องแต่งที่มีพื้นฐานจากเรื่องจริงโดย 12 นักเขียนรุ่นใหม่

—————————–

เสวนาพิเศษ 2 หัวข้อ

เสวนาพิเศษ 2 หัวข้อ

—————————–

เมื่อดวงใจมีรัก ทัศนะความรักที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างช้าๆ ของคนหนุ่มสาวปี 2516-2519

เมื่อดวงใจมีรัก- ทัศนะความรักที่ก้าวไปข้างหน้าอย่างช้า ๆ ของคนหนุ่มสาวปี 2516-2519

—————————–

วงดนตรี และ 6 บทเพลงเพื่อชีวิตที่ขับขานในหัวใจมวลชนปี2516-2519

5 วงดนตรี และ 6 บทเพลงเพื่อชีวิตที่ขับขานในหัวใจมวลชนปี 2516-2519

—————————–

ธงชัย วินิจจะกูล (1) แสดงความเห็นต่อการจัดงาน 6 ตุลาฯ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(1) ธงชัย วินิจจะกูลแสดงความเห็นต่อการจัดงาน 6 ตุลาฯ ในพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

—————————–

ธงชัย วินิจจะกูล (2) แสดงความเห็นถึงกรณีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

(2) ธงชัย วินิจจะกูล แสดงความเห็นถึงกรณีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

—————————–

เปิดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ ชัยประชา

เปิดจำหน่ายหนังสือพิมพ์ “ชัยประชา”

—————————–

2 เสวนา Show maker ฉบับคนตุลาฯ

2 เสวนา Show maker ฉบับคนตุลาฯ

—————————–

เว็บไซต์ประวัติศาสตร์ภาคประชาชน dawnofvictory.org

เว็บไซต์ประวัติศาสตร์ภาคประชาชน – dawnofvictory.org

—————————–

อธิปัตย์ ประชาธิปไตย เสียงใหม่ หนังสือพิมพ์ที่ส่งเสียงประชาธิปไตยให้ดังกู่ก้อง

อธิปัตย์ ประชาธิปไตย เสียงใหม่ หนังสือพิมพ์ที่ส่งเสียงประชาธิปไตยให้ดังกู่ก้อง

—————————–

รีวิวกล่องฟ้าสางโดยอ.ธงชัย วินิจจะกูล

รีวิวกล่องฟ้าสางโดยอ.ธงชัย วินิจจะกูล

—————————–

แผนที่ฟ้าสาง ปักหมุดสถานที่สำคัญของการเคลื่อนไหวช่วงปี 2516-2519

แผนที่ฟ้าสาง ปักหมุดสถานที่สำคัญของการเคลื่อนไหวช่วงปี 2516-2519

—————————–

เพลงเพื่อชีวิต เพลงเพื่อประชาชน

เพลงเพื่อชีวิต เพลงเพื่อประชาชน

—————————–

แด่เหงื่อทุกหยาดและเลือกทุกหยด ผลสำเร็จจากการเคลื่อนไหวช่วงปี 2516-2519

แด่เหงื่อทุกหยาดและเลือกทุกหยด- ผลสำเร็จจากการเคลื่อนไหวช่วงปี 2516-2519

—————————–

สารคดี “ก่อนฟ้าสาง” Dawn of a New Day

สารคดี “ก่อนฟ้าสาง _ Dawn of a New Day”

—————————–

Empty Chairs at Empty Tables เก้าอี้ว่างโต๊ะร้างน้ำตาริน

“Empty Chairs at Empty Tables” (เก้าอี้ว่างโต๊ะร้างน้ำตาริน)

—————————–

เปิด ดู ฟัง อ่าน เขียน รำลึก 45 ปี 6 ตุลาฯ แบบฟ้าสาง

เปิด ดู ฟัง อ่าน เขียน รำลึก 45 ปี 6 ตุลาฯ แบบฟ้าสาง

—————————–

ฆ่าคอมมิวนิสต์เป็นบาปและเป็นอาชญากรรม

ฆ่าคอมมิวนิสต์เป็นบาปและเป็นอาชญากรรม

—————————–

ประติมานุสรณ์ 6 ตุลาฯ 2519

ประติมานุสรณ์ 6 ตุลาฯ 2519

—————————–

จากแรงมาเป็นรวง การผนึกกำลังของนักศึกษาและชาวนาเพื่อความเป็นคนเท่ากัน

จากแรงมาเป็นรวง การผนึกกำลังของนักศึกษาและชาวนาเพื่อความเป็นคนเท่ากัน

—————————–

5 ย แฟชั่นแห่งยุคสมัยที่มีนักต่อสู้เป็นแฟชั่นไอคอน

5 ย แฟชั่นแห่งยุคสมัยที่มีนักต่อสู้เป็นแฟชั่นไอคอน

—————————–

สมมติว่า 5 ตุลาฯ ชวนอ่าน 12 เรื่องแต่งที่มีพื้นฐานจากเรื่องจริง โดย 13 นักเขียนรุ่นใหม่

สมติว่า 5 ตุลาฯ ชวนอ่าน 12 เรื่องแต่งที่มีพื้นฐานจากเรื่องจริง โดย 13 นักเขียนรุ่นใหม่

—————————–

18 บทเพลงแห่งการต่อสู้ จากศิลปินในเครือข่าย UNMUTE PEOPLE

18 บทเพลงแห่งการต่อสู้ จากศิลปินในเครือข่าย UNMUTE PEOPLE

—————————–

กลางวันต่อต้าน ตกเย็นเต้นรำ

กลางวันต่อต้าน ตกเย็นเต้นรำ

—————————–

จดหมายจากคนรุ่นเก่าถึงคนรุ่นใหม่ รศ. รังสรรค์ จันต๊ะ

จดหมายจากคนรุ่นเก่าถึงคนรุ่นใหม่ รศ. รังสรรค์ จันต๊ะ

—————————–

เสวนาคดีฆาตกรรมชาวนา

เสวนาคดีฆาตกรรมชาวนา

—————————–

จดหมายจากลูกชาวนาจากทุ่งปันแอก

จดหมายจากลูกชาวนาจากทุ่งปันแอก

—————————–

นักเรียน “เลว” กำลังสำคัญในขบวนการเดือนตุลาฯ

นักเรียน “เลว” กำลังสำคัญในขบวนการเดือนตุลาฯ